discoverfarmhousecheese.eu

Disclaimer

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) heeft bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. De BBZ is, behoudens opzet of grove schuld van de BBZ, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. De BBZ is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Aan informatie die op deze website wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat wij naar uw browser sturen, zodat wij uw browser automatisch kunnen herkennen bij een herhaald bezoek aan de website www.discoverfarmhousecheese.eu. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zodat we bijvoorbeeld kunnen zien welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u gebruik maakt van deze website, stuurt het cookie informatie terug aan ons. Het gebruik van cookies is veilig. De BBZ kan de verkregen informatie dan ook in geen geval koppelen aan uw persoonlijke gegevens.